Používate olej len v kuchyni? Chyba!

Používate olej len pri varení? A neuvažovali ste o jeho ďalšom využití? Mimo rastlinného, či olivového určite napadne každého ešte motorový olej do auta. Pre prevoňanie našich príbytkov sa používa zas pár kvapiek esenciálneho oleja. Tie sa používajú aj pri vyrábaní domácej kozmetiky ako sú napríklad mydielka. Ako základ pre kozmetické prípravky sú najlepšie varianty […]

Význam slova služba

Služba, vo význame svojho slova znamená určitý nehmotný statok, môže byť aj ekonomický. Je spotrebovaná v tom momente, keď sa vyrába. Je to výsledok ľudskej činnosti, práce a jej cieľom je uspokojiť potreby jednotlivca, či skupiny. Môže sa jednať o služby materiálneho, ekonomického, či nemateriálneho typu. Jej vykonaním vyplníme záväzok voči druhému človeku, ktorý nás o ňu požiadal, či […]