Čo bude obsahom novelizovaného zákona?

Je možné, že prebehne novelizácia tlačového zákona. Konalo sa zasadanie členov dočasnej právnej skupiny určenej na ochranu novinárov. Na stretnutí preberali možnosť zmeny zákona na ochranu žurnalistov. Zmena sa dotkne hlavne osobitného postavenia novinára z pozície ochrany zdroja. Dôkladne sa stanoví postavenie online média, ktoré v súčasnosti naša legislatíva nedefinuje. Zvolená skupina už rokovala druhýkrát. Vznikla na […]

Termínovaný vs. sporiaci účet

Termínovaný účet Ak máte voľné finančné prostriedky, môžete ich zhodnotiť vďaka termínovanému účtu, respektíve termínovanému vkladu. Funguje to tak, že peniaze vložíte na termínovaný účet s tým, že nejakú dobu na ňom budú viazané. Vkladať je možné jednorazovo alebo váš vklad môže byť obnovovaný automaticky. Zaniknutie jednorazového vkladu nastáva po ukončení jeho viazanosti. Potom je […]