Penzisti pozor! Na zľavy sa treba pýtať nie sú automatické.

Obrovské množstvo slovenských penzistov musí každý mesiac vyžiť z dôchodku, ktorý nepresahuje 400 eur. Pritom musia platiť réžiu domácnosti, veľkú položku tvoria platby za lieky. Sledovanie potrieb seniorov musí byť prioritou pre štát aj samosprávu. Vývoj ukazuje, že treba podporovať aktívnych seniorov a tiež tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. 1. Mestá a obce […]